Ministry of National Defence
Information and Public Relations Directorate
E-mail:
Contact: 021-319.60.22

 
Important Decisions Made on PESCO at the Meeting of the EU Foreign Affairs Council


Secretary of State for Defence Policy, Planning and International Relations, Mircea Dușa, participated in the Meeting of the Foreign Affairs Council (Defence) chaired by the High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy, Federica Mogherini, in Brussels, on Tuesday, March 6th.

The first topic discussed was security and defence Primul aspect dezbătut a fost cel al securității și apărării, principalele subiecte abordate fiind: mobilitatea militară, procesul de revizuire coordonată a apărării (CARD) și Fondul european de apărare (EDF).

Mircea Dușa a reafirmat sprijinul României pentru demersurile derulate la nivel european de facilitare a mobilității militare, inițiativă extrem de importantă inclusiv pentru consolidarea cooperării UE-NATO.

În prezența adjunctului secretarului general al NATO, Rose Gottemoeller, au fost evaluate progresele înregistrate pe dimensiunea cooperării UE-NATO, cu accent pe implementarea Declarației Comune adoptată la Summit-ul NATO de la Varșovia, remarcându-se progresul semnificativ înregistrat la nivel politic. Mircea Dușa a apreciat rezultatele pozitive obținute în domeniul cooperării UE-NATO și a afirmat că România susține implementarea setului comun integrat de măsuri concrete, în domenii precum: mobilitatea militară, contra-terorismul, apărarea cibernetică, contracararea amenințărilor hibride, reziliența, StratCom, exercițiile bazate pe evenimente și dezvoltarea de capabilități. Oficialul român a subliniat că țara noastră sprijină adoptarea unei noi declarații politice comune cu prilejul Summit-ului aliat din luna iulie.

Din perspectiva cooperării structurate permanente, Mircea Dușa a exprimat angajamentul României în implementarea cooperării structurate permanente (PESCO), ca inițiativă ce facilitează creșterea profilului UE pe dimensiunea de securitate și apărare. Secretarul de stat a subliniat faptul că inițiativa consolidează contribuția europeană în cadrul NATO, în contextul obiectivului major de asigurare a securității europene și de întărire a legăturii transatlantice. Au fost adoptate, în format PESCO, o serie de documente importante cum ar fi: Decizia Consiliului privind primul set de proiecte PESCO - România angajându-se să participe la cinci din totalul celor 17 proiecte selectate în această etapă -, precum și Recomandarea Consiliului cu privire la calea de urmat.

În privința misiunilor și operațiilor PSAC (Politica de Securitate și Apărare Comună), abordate în cadrul dejunului de lucru, au fost evaluate, în principal, eforturile Uniunii pe continentul african, subliniindu-se rolul semnificativ în realizarea capacităților locale de răspuns la crize. Mircea Dușa a susținut importanța cooperării UE cu alte organizații internaționale, în special cu ONU și Uniunea Africană, în scopul promovării securității și stabilității. În același timp, a reafirmat angajamentul României privind participarea activă la cele șase misiuni și operații PSAC, inclusiv la misiunile de instruire desfășurate pe continentul african (EUTM Mali, EUTM RCA, EUTM Somalia).

The Press Office

 

© 2019 Ministry of National Defence - Website designed and administered by Information and Public Relations Directorate

Actualizare: 20.02.2019