Leadership

Munteanu Codrin-Dumitru

Secretary General

 

Personal Data:

 • Date of Birth: 08.08.1975;
 • Place of Birth: Covasna, Covasna County;
 • Nationality: Romanian;
 • Marital Status: married, 2 children.

 

Education:

 • 2013 - Post-academic and further-development course in the field of national security and defence: "Security and efficient governing"/ Certificate of Professional Competence, National Defence University, National Defence College
 • 2005 - 2010 – PhD in Administrative Science, with the Public Administration Department of the National School for Political and Administrative Studies;
 • 2000 - 2003 – postgraduate studies in Administrative Science at the Public Administration Department;
 • 1994 - 1998 – graduated from the Law School of George Bariţiu University in Brasov, with a BS degree at the Law School of Lucian Blaga University in Sibiu;
 • 1989 - 1993 – graduated as a trained nurse with a GCSE from the Nursing Secondary School in Brasov.

 

Professional Development:

 • 2018 - Internal Auditor in the public sector;
 • June 2009 ” Development Program with the Cluj-Napoca Development Center for Emergency Management ” graduation certificate;
 • August 2007 ”Development Program with the National Administration Institute: ”Decentralization and Deconcentration in Public Administration” ” graduation certificate;
 • May-June 2006 –Lecture Course: ”Administration, the State and the Economy in Germany”, at the Federal Academy of Public Administration (BAKoV), Germany ” attendance certificate;
 • 2005 – ”One-Year Development Program for Senior Civil Servants in Public Administration”, at the National Administration Institute - graduation certificate;
 • October 2004 – Academic Probation Mentor for intern public managers at the National Administration Institute;
 • January-June 2004 – Lecturer in development programs for civil servants at the National Administration Institute;
 • October 2003 - May 2004 – ECDL Certificate, E.C.D.L. Romania & ATIC (IT&C Association);
 • May 2003 – Development Program with the National Administration Institute, at the Regional Center for Ongoing Development in Local Public Administration (C.R.F.C.A.P.L.), Sibiu - graduation certificate;
 • October 2002 – Development Program with the National Administration Institute: ”Repossession Claims” - graduation certificate;
 • October 2001 – Development Program with the National Administration Institute: ”Legality of the Administrative Act and Challenging Procedures in the Administrative Court” - graduation certificate.

 

Professional Experience:

 • January 30th, 2013 - present - Secretary General;
 • 2018 - present - Member in the Contest Committee for the Recruitment of the High-level Public Servants;
 • 2015 - present - Representative of the General Assembly of the Shareholders of C.N. Romtehnica S.A;
 • 2014 - present - The Chairman of the Administration Council of SC Uzina Mecanica Plopeni SA;
 • 2012 - 2015 - Member in the Board for the Evaluation of the High-level Public Servants;
 • 30.01.2013 - present - Secretary General of the Ministry of National Defense;
 • 2015 - present - Member of the Administrative Board of Romtehnica S.A.;
 • 2014 - present - President of the Administrative Board of SC Uzina Mecanica Plopeni SA;
 • 2012 - 2013 – Prefect of Covasna County;
 • 2010 - 2012 – Government Inspector with the General Secretariat of the Government;
 • 2009 - 2010 – Prefect of Covasna County;
 • 2008 - 2009 – Subprefect of Bucharest Municipality;
 • 2008 – Subprefect of Covasna County;
 • 2001 - 2008 – CEO of the Directorate for Act Legality Review, Administrative Challenging Procedures, Human Resources and Public Relations - the Prefecture of Covasna County;
 • 2000 - 2001 – Legal Advisor for the Prefecture of Covasna County.

 

Teaching Experience:

 • 2016 - present - Lecturer at the National School of Political and Administrative Studies, Faculty of Public Administration;
 • 2003 - 2015 - Lecturer at the Department for Political, Administrative and Communication Sciences - Sf. Gheorghe Academic Extension of Babes Bolyai University;
 • 2015 - Lecturer at "Carol I" National Defence University, Faculty of Security and Defence (suspended in compliance with Art. 304, para.6 of the National Law on Education, No. 1/2011;
 • November - December 2007, November - December 2006, March - April 2005, 2004 - Lecturer at the National Institute of Administration;
 • June 2007 – Lecturer for a Development Program: ”Special Administrative Procedures in Local Public Administration”, at the Cluj-Napoca Regional Center for Ongoing Development in Local Public Administration of the National Institute of Administration;
 • 2004 – Lecturer for the Legislation Module of the ”Young Professional Scheme Program” at the National Institute of Administration.

 

Military service:

 • Completed during April-October 1999
 •  

  Foreign Languages:

  • English
  •  

   Works, studies, publications and participation in Scientific Communications Sessions on Public Law and Administration:

   • 1. The process of the Former Hungarian Landowners. Documentary testimonials from the archives of the Ministry of Foreign Affairs of the French Republic (Coordinating Editor)- Stefanida Publishing House, Bucharest, 2018;
   • 2. The Cross-The worshipped sign of victory in Romania's unification war. 100 years since the achievement of the Great Union (Coordinator)- Monitorul Oficial Publishing House, Bucharest, 2018;
   • 3. Administraţia Publică Teritorială (”Territorial Public Administration”) – Universul Juridic Publishers, Bucharest, 2010;
   • 4. Introducere in studiul dreptului administrativ (”Introduction to the Study of Administrative Law”) - Publishers Status, Miercurea Ciuc, 2007;
   • 5. Procedura administrativă necontencioasă specifică vânzării-cumpărării de terenuri agricole în extravilan, published in the conference volume Procedura administrativă necontencioasă, organized by the Academic Society of Administrative Sciences, Wolters Kluver Publishers, Bucuresti 2016.
   • 6. Reconfigurări strategice în spaţiul de securitate. Ciber spaţiu şi ordinea de stat (co-author of Strategic Reconfigurations in the Security Space), published in the conference volume National, European and Euro-Atlantic Security) ”Carol I” National Defence University, 2015.
   • 7. Rolul administraţiei publice privind apărarea naţională, în timp de pace, la mobilizare şi pe timp de război (The Role of Public Administration in Crisis Situations), published in the conference volume The Role of Public Administration in Crisis Situations, organized by the Academic Society of Administrative Sciences, Wolters Kluver Publishers, Bucuresti 2014.
   • 8. Sistemul naţional de management al situaţiilor de Urgenţă(The National Management System of Emergency Situations) - mission and administrative regime, published in the conference volume Public Administration Between Missions and Budgetary Constraints – juridical and managerial dimensions, organized by the Academic Society of Administrative Sciences, Wolters Kluver Publishers, Bucuresti 2014.
   • 9. Consideraţii generale referitoare la proiectul de lege privind Statutul minorităţilor naţionale din Romania (”General Comments on the Draft on the National Minority Status in Romania”) - at the Annual Science Communication Session of the Paul Negulescu Institute for Administrative Science, 2011;
   • 10. Bună administrare, discriminare şi non-discriminare in aplicarea prevederilor referitoare la dreptul persoanelor aparţinand minorităţilor naţionale de a folosi limba maternă in administraţia publică (”Effective Administration, Discrimination and Non-Discrimination in the Enforcement of the Provisions Regarding the Right of National Minorities to Use Their Native Language in Public Administration”) - Workshop organized by the National School for Political and Administrative Studies (S.N.S.P.A.), under the aegis of the National Council for Scientific Research in the Higher Education System, in partnership with the Administrative Science Academic Society (S.A.S.A), 2011;
   • 11. Administraţia publică teritorială şi mediul politic (”Territorial Public Administration and the Political Environment”) - the Annual Science Communication Session of the Paul Negulescu Institute for Administrative Science, 2010;
   • 12. Administrarea dreptului de folosire a limbii minorităţilor naţionale de către unele autorităţi ale administraţiei publice locale din judeţele Covasna şi Harghita (”Management of the Right for Local Public Administration Authorities in Harghita and Covasna Counties to Use the Native Language of National Minorities”) - Workshop organized by the National School for Political and Administrative Studies (S.N.S.P.A.), under the aegis of the National Council for Scientific Research in the Higher Education System, in partnership with the Administrative Science Academic Society (S.A.S.A), 2011
   • 13. Evaluarea Performanţelor Profesionale ale Prefecţilor. Analiză comparativă Romania-Franţa (”Assessment of the Prefects” Professional Performance. A Comparative Analysis between Romania and France”), - Workshop organized by the National School for Political and Administrative Studies (S.N.S.P.A.), under the aegis of the National Council for Scientific Research in the Higher Education System, in partnership with the Administrative Science Academic Society (S.A.S.A), 2009. Published in: Dreptul la o bună administrare intre dezbatere doctrinară şi consacrare normativă (”The Right to Effective Administration between Doctrinal Debate and Regulatory Esstablishment”), Comunicare.ro Publishers, Bucharest, 2010;
   • 14. Administraţia Publică Teritorială între eficientizare şi politizare(”From Streamlining to Political Influence in Territorial Public Administration”), at the Annual Session of Science Communication organized by Paul Negulescu Institute for Administrative Science, 2009;
   • 15. Administraţia ca putere publică (”The Administration as a Public Enforcer”), in: Revista Transilvană de Stiinte Administrative (”Transylvanian Review of Administrative Science”), No. 2 (20)/2007;
   • 16. Raporturi şi relaţii specifice administraţiei publice (”Specific Ranking and Relations in Public Administration”), in the Review of the International Conference ”Dezvoltare regională şi multiculturalitate in U.E. (”Regional Development and Multiculturalism in the EU”), Tg. Mureş, 26 - 27.10.2007, vol. I, Risoprint Publishers, Cluj-Napoca, 2007;
   • 17. Sistemul administrativ şi organizarea administrativ teritorială (”The Administrative System and Territorial Administrative Organization”), in the Scientific Yearbook of Sf. Gheorghe Academic Extension, the Public Administration Department of Babeş Bolyai University, Status Publishers, 2007;
   • 18. Structuri şi mecanisme de dezvoltare intercomunitară (”Structures and Mechanisms in Intercommunity Development”), at the Annual Science Communication Session of the Paul Negulescu Institute for Administrative Science, 19-20 May 2006;
   • 19. Instituţia Prefectului - dimensiuni şi perspective (”The Institution of the Prefect - Features and Perspectives”), in: Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative (”Transylvanian Review of Administrative Science”), No. 1(16)/ 2006.

    

© 2019 Ministry of National Defence - Website designed and administered by Information and Public Relations Directorate

Actualizare: 22.02.2019